درخواست موقعیت شغلی

در این بخش می‌توانید با وارد کردن اطلاعات خود از طریق فرم زیر، درخواست خود را به منظور یافتن موقعیت شغلی در مجموعه با ما مطرح کنید. نتیجه درخواست در اسرع وقت به شما اطلاع داده خواهد شد.

فرم درخواست موقعیت شغلی